Nieuws

Koningsdag enquête 2017

Koningsdag enquête 2017

Al elf jaar laat de NOS rond Koninginnedag een onderzoek uitvoeren waarin Nederlanders gevraagd wordt naar hun mening over het koningshuis en de monarchie. In 2013 werd in verband met de abdicatie op Koninginnedag een onderzoek over de troonwisseling uitgevoerd. Op 30 april 2013 volgde prins Willem-Alexander zijn moeder koningin Beatrix op als koning. Sinds 2014 is de Koninginnedag enquête dan ook vervangen door de Koningsdag enquête. Het doel van de Koningsdag enquête 2017 is te achterhalen wat de huidige opinie van Nederlanders is over het koningshuis, Willem-Alexander en zijn optreden als koning en (waar mogelijk) welke veranderingen er in deze opinie zijn opgetreden in de afgelopen jaren.

28 apr
Lees meer
Onderzoek Turkse Nederlanders over Nederland en Turkije

Onderzoek Turkse Nederlanders over Nederland en Turkije

Tussen 5 en 9 april konden Turkse Nederlanders, met een Turks paspoort, in de vorm van een referendum, voor of tegen een Turkse grondwetswijziging stemmen. Campagneactiviteiten van de Turkse regering, die vóór een grondwetswijziging is, hebben ook in de Nederlandse Turkse gemeenschap gezorgd voor spanningen. Het incident, waarbij de Nederlandse overheid twee Turkse ministers weigerde campagne te voeren in Nederland, heeft vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen zelfs geleid tot een diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije. In de aanloop naar dit referendum heeft de Volkskrant Ipsos opdracht gegeven opinieonderzoek te doen onder Turkse Nederlanders. De centrale onderzoeksvraag daarin luidt: wat is de houding van Turkse Nederlanders tegenover de diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije en de Nederlandse politiek?

18 apr
Lees meer
Onderzoek Turkse en Marokkaanse Nederlanders richting TK2017

Onderzoek Turkse en Marokkaanse Nederlanders richting TK2017

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Voor de één staat deze gebeurtenis op de kalender met rood omcirkeld; de ander beseft pas vlak voor de verkiezingen dat hij de stembus mag opzoeken. Duidelijk is dat niet elke Nederlander even betrokken is met de landelijke politiek.Een groep waar doorgaans geen hoge politieke betrokkenheid van wordt verondersteld, zijn etnische minderheden. Door het aanbod van een aantal nieuwe partijen ligt bij de komende verkiezingen een vergrootglas op hun stemgedrag. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar het politieke gedrag van Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Maar wat weten we van die groep? Zijn zij überhaupt geïnteresseerd in de Nederlandse politiek? Waar maken zij zich zorgen om? Welke factoren spelen een rol bij hun partijkeuze? Waarin verschillen zij van elkaar?

08 mar
Lees meer