Onderzoek Turkse Nederlanders over Nederland en Turkije

Tussen 5 en 9 april konden Turkse Nederlanders, met een Turks paspoort, in de vorm van een referendum, voor of tegen een Turkse grondwetswijziging stemmen. Campagneactiviteiten van de Turkse regering, die vóór een grondwetswijziging is, hebben ook in de Nederlandse Turkse gemeenschap gezorgd voor spanningen. Het incident, waarbij de Nederlandse overheid twee Turkse ministers weigerde campagne te voeren in Nederland, heeft vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen zelfs geleid tot een diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije. In de aanloop naar dit referendum heeft de Volkskrant Ipsos opdracht gegeven opinieonderzoek te doen onder Turkse Nederlanders. De centrale onderzoeksvraag daarin luidt: wat is de houding van Turkse Nederlanders tegenover de diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije en de Nederlandse politiek?

Uit het onderzoek blijkt dat, ondanks grote verdeeldheid in de gemeenschap, het merendeel van de Turkse Nederlanders aan de kant staat van de huidige Turkse president Erdogan. Bijna twee op de drie Turkse Nederlanders steunt zijn huidige beleid en heeft ook 'ja' gestemd bij het referendum over de Turkse grondwet.

Als het gaat om de diplomatieke crisis keurt een meerderheid van de Turkse Nederlanders het optreden van de Nederlandse regering om twee campagne voerende Turkse ministers te weigeren af. Deze meerderheid is dan ook positief over de felle reactie van de Turkse regering op het weigeren van de Turkse ministers, maar Turkse Nederlanders zijn verdeeld over de 'nazi-uitspraken' van Erdogan.

De minderheid van de Turkse Nederlanders die het beleid van Erdogan niet steunt, is behoorlijk fel in die houding. Zij stemden dan ook 'nee' bij het referendum over de Turkse grondwetswijzigingen en niet op DENK bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in Nederland.

De partij DENK drukt duidelijk een stempel op de Turkse gemeenschap in Nederland. Zo vindt twee derde van de Turkse Nederlanders dat de Nederlandse politiek vóór het ontstaan van DENK onvoldoende oog had voor de Turkse gemeenschap; ruim de helft denkt dat DENK zal bijdragen aan integratie van Turkse Nederlanders. Niet geheel verrassend zijn DENK-stemmers daar positiever over dan niet-DENK-stemmers.

De meeste Turkse Nederlanders zijn positief over de Nederlandse bevolking, maar negatief over Nederlandse politici in het algemeen en Mark Rutte in het bijzonder.

Ipsos Nederland artikel delen via social media