De Ipsos Politieke Barometer in Detail - Week 37

Onze peiling van 11 september, de laatste Politieke Barometer voor de verkiezingen:

VVD lijkt eindsprint in te zetten.

Eén dag voor de verkiezingen blijft het ongemeen spannend in de strijd wie de grootste partij wordt bij de verkiezingen van morgen. De VVD stijgt twee zetels en komt uit op 37 en is hiermee één zetel groter dan de PvdA

De winst van de VVD gaat met name ten koste van de PVV die vandaag twee zetels daalt. D66 heeft al langer last van de tweestrijd. De partij van Alexander Pechtold staat op 10 zetels terwijl de partij eind augustus nog goed was voor 14 zetels.

Er kan echter nog van alles gebeuren. Het slotdebat van de NOS is niet meegenomen in deze peiling, en de kiezers zullen zich morgen ook nog laten leiden door de manier waarop kranten en andere media verslag doen over het debat en de peilingen. Omdat de strijd wie de grootste wordt nog niet beslist is, kunnen zowel aan de linker- als de rechterkant van het politieke spectrum strategische bewegingen ontstaan waarbij PvdA en VVD steun krijgen van mensen met diep in hun hart een andere voorkeur.

 Tweede KamerWeek 36
8 sep '12
Week 37
11 sep '12
 %zetels%zetels%zetels
VVD20.53122.53524.337
PvdA19.63022.73523.436
PVV15.52412.31911.417
CDA13.6218.4138.813
SP9.81513.42113.421
D667.0107.7116.710
GL6.7102.942.34
CU3.254.263.75
SGP1.721.521.22
PvdD1.322.232.13
50+0.000.711.52
Piratenpartij0.000.600.30
 100%150100%150100%150
Deze Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1215 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van maandagmiddag 10 september 2012 tot en met dinsdag 11 september 2012.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?

Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1215 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Monday afternoon, september 10, 2012 up to and including Tuesday, september 11, 2012.

How accurate are the figures?

Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

  • Stuur dit artikel door.
  • Print dit artikel.
  • Share on Twitter.
  • Share on linkedIn.
© Ipsos 2012,2014