21 november 2014

Politieke Barometer in detail

PvdA-kiezer berispt Samsom: onvoldoende

Kiezers die in 2012 de PvdA, en daarmee Samsom, hun stem toevertrouwden, zijn niet te spreken over het functioneren van ‘hun’ fractieleider. Als enige van de fractieleiders van de grote partijen krijgt hij van zijn eigen kiezers op dit moment een onvoldoende: 5,1.

Onder alle kiezers is Samsom net zo impopulair als Geert Wilders. Net als de partijleider van de PVV ontvangt Samsom gemiddeld genomen een 4,4.

Over de langere termijn slinkt de waardering voor Samsom al geruime tijd. Echter is het sentiment onder zijn kiezers sinds de zomer pas echt kritiek. Sinds september bungelt het rapportcijfer dat zijn eigen kiezers Samsom geven rond de 5,5.

Veel PvdA-kiezers die Samsom op dit moment onvoldoende vinden functioneren zijn inmiddels overgestapt naar een andere partij – voornamelijk naar D66 of de SP.

In de Ipsos Politieke Barometer zien we dat de partij van Samsom, de PvdA, deze week op een vergelijkbaar peil als vorige week staat. Dit betekent dat een schokeffect na de onrust van de afgelopen week, waarin onder andere twee Kamerleden opstapten, in eerste instantie is uitgebleven.
 Tweede KamerWeek 45
6 nov '14
Week 47
20 nov '14
 %zetels%zetels%zetels
VVD26.64119.43018.128
PvdA24.83810.4169.715
PVV10.11516.72517.927
SP9.71510.91611.517
CDA8.5139.3149.615
D668.01218.42816.726
CU3.153.964.06
GL2.343.964.16
SGP2.132.433.14
PvdD1.922.643.14
50Plus1.921.321.42
 100%150100%150100%150
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 917 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 18 november 2014 tot en met donderdag 20 november 2014.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 917 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, November 18, 2014 up to and including Thursday, November 20, 2014.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

  • Stuur dit artikel door.
  • Print dit artikel.
  • Share on Twitter.
  • Share on linkedIn.
© Ipsos 2014