15 augustus 2014

Politieke Barometer in detail

Eerste voldoende kabinet sinds aantreden

De Ipsos Politieke Barometer van deze week valt midden in het zomerreces van de Tweede Kamer. De stemming op het Binnenhof is echter allerminst gemoedelijk te noemen. De vliegramp met vlucht MH-17, en de nasleep ervan, heeft politiek Den Haag de vakantie doen onderbreken en er rust sindsdien een zwaar takenpakket op de schouders van de betrokken bestuurders.

Hun optreden maakt echter duidelijk indruk. Voor het eerst sinds haar aantreden wordt het kabinet gewaardeerd met een voldoende. Kiezers beoordelen het huidige functioneren met een 5,9. In de week van de beŽdiging van kabinet-Rutte 2 scoorde het nog een krappe onvoldoende, maar het rapportcijfer voor haar functioneren is sindsdien niet meer boven de 5,5 gekomen.

Daarnaast stijgt de waardering voor Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken, van een 6,3 in juni naar een 8 op dit moment. Ook Rutte ligt een stuk beter bij de kiezer dan voorheen. Hij krijgt nu een 6,3 tegenover een 5,2 vorige maand.

De politieke perikelen van de afgelopen weken hebben ook hun weerslag op de partijpolitieke verhoudingen in de Tweede Kamer. Ten opzichte van een maand geleden wint het kabinet zes zetels. De VVD is daarmee wederom de grootste partij van Nederland. Zowel de stijging van die partij als de daling van D66 heeft daaraan bijgedragen.

De winst van de VVD is afkomstig van D66, maar ook de eigen achterban is trouwer geworden. D66 verliest kiezers aan zowel de PvdA als de VVD, haar natuurlijke concurrenten op links en rechts.
 Tweede KamerWeek 27
3 jul '14
Week 31
31 jul '14
 %zetels%zetels%zetels
VVD26.64118.02720.131
PvdA24.8389.91511.217
PVV10.11514.92314.523
SP9.71513.12011.718
CDA8.51311.71811.117
D668.01217.62715.724
CU3.153.754.46
GL2.343.964.46
SGP2.132.642.13
PvdD1.923.042.84
50Plus1.921.211.21
 100%150100%150100%150
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 961 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 29 juli 2014 tot en met donderdag 31 juli 2014.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 961 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, July 29, 2014 up to and including Thursday, July 31, 2014.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

  • Stuur dit artikel door.
  • Print dit artikel.
  • Share on Twitter.
  • Share on linkedIn.
© Ipsos 2014