29 augustus 2014

Politieke Barometer in detail

Zorg en werk volgens kiezer bovenaan to-do lijst kabinet

Hoewel het zomerreces volgende week pas officieel ten einde is, was de stemming op het Binnenhof deze zomer allerminst kalm te noemen. Aangezien Prinsjesdag, en daarmee het getouwtrek om de begroting voor 2015, voor de deur staat, beloven ook de komende weken onstuimig te worden.

Wanneer we de kiezer vragen naar de thema’s die het kabinet centraal moet behandelen in de tweede helft van haar regeerperiode, worden zorg en werk het vaakst genoemd. Enerzijds eisen kiezers een menselijker zorgbeleid, anderzijds moeten de zorgkosten voor de burger omlaag. Zorg en werk zijn vooral prioriteiten van linkse kiezers. Rechtse kiezers zien het kabinet liever bezig met het stimuleren van de economie.

Als het gaat om het thema werk, gaat het kiezers vooral om het terugdringen van de werkloosheid. Van de partijen die plaats namen aan de onderhandelingstafel, denken kiezers dat de PvdA het meest is opgekomen voor de werkloze, gevolgd door D66. De VVD heeft volgens kiezers de belangen van werkenden het beste behartigd, wederom gevolgd door D66.

In de afgelopen maand zijn er geen opvallende bewegingen in de zetelverdeling te bekennen. De VVD blijft op dit moment de grootste partij van Nederland, gevolgd door D66 en de PVV.
 Tweede KamerWeek 31
31 jul '14
Week 35
28 aug '14
 %zetels%zetels%zetels
VVD26.64120.13119.029
PvdA24.83811.21711.818
PVV10.11514.52314.122
SP9.71511.71811.918
CDA8.51311.11711.017
D668.01215.72415.424
CU3.154.464.06
GL2.344.464.46
SGP2.132.133.24
PvdD1.922.843.45
50Plus1.921.211.11
 100%150100%150100%150
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 894 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 26 augustus 2014 tot en met donderdag 28 augustus 2014.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 894 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, August 26, 2014 up to and including Thursday, August 28, 2014.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

  • Stuur dit artikel door.
  • Print dit artikel.
  • Share on Twitter.
  • Share on linkedIn.
© Ipsos 2014