26 september 2014

Politieke Barometer in detail

Rapportcijfer Roemer daalt na matig optreden APB

De Algemene Politieke Beschouwingen zijn voor de ministers en de fractieleiders van de grote partijen dé manier om zich in de kijker van de kiezer te spelen. Zoals elk jaar kende ook deze editie haar hoogte- en dieptepunten.

In de Ipsos Politieke Barometer zien we het effect duidelijk terug. Rutte wist zich redelijk eenvoudig staande te houden tegenover de Tweede Kamer, wat ook de kiezer is opgevallen. Hij stijgt van een 5,6 vlak voor Prinsjesdag naar een 6 op dit moment.

Aan de overkant van de Tweede Kamer kwam Roemer, fractieleider van de SP, er beduidend minder goed vanaf. Zijn matige optreden wordt hem noch door alle kiezers noch door zijn eigen huidige achterban in dank afgenomen. Van de kiezer krijgt Roemer nu een 5,4 voor zijn optreden, terwijl dit twee weken geleden nog een 6,1 was. Onder zijn huidige achterban moet Roemer het nu doen met een krappere voldoende. Onder deze groep zakt hij van een 7,4 naar een 6,8

Zowel Zijlstra (VVD) als Samsom (PvdA) weten iets meer indruk te maken ten opzichte van twee weken geleden. Zijlstra stijgt van een 5,2 naar een 5,5; Samsom van een 4,6 naar een 4,9. Zijlstra krijgt een iets breder draagvlak, terwijl Samsom het iets beter doet onder zijn eigen achterban.

Andere fractieleiders krijgen nagenoeg dezelfde rapportcijfers. Pechtold krijgt een 6,2, Buma een 5,5, Wilders een 4,1, Slob een 5,7, Van Ojik een 5,4, Thieme een 4,9, Van der Staaij een 5,5 en Krol een 4,5.

In de zetelaantallen zien we dat de VVD profiteert ten opzichte van twee weken geleden en uitkomt op 32 zetels. De stijging van de PVV en de daling van de SP en D66 blijven binnen de foutmarge. Het kabinet krijgt een 5,6 van de kiezer, iets hoger dan twee weken geleden.
 Tweede KamerWeek 37
11 sep '14
Week 39
25 sep '14
 %zetels%zetels%zetels
VVD26.64119.02921.032
PvdA24.83810.0159.915
PVV10.11514.82316.525
SP9.71512.92011.818
CDA8.51310.2169.715
D668.01216.82615.524
CU3.153.453.96
GL2.344.463.55
SGP2.133.042.53
PvdD1.923.143.35
50Plus1.921.821.92
 100%150100%150100%150
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1085 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 23 september 2014 tot en met donderdag 25 september 2014.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1085 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, September 23, 2014 up to and including Thursday, September 25, 2014.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

  • Stuur dit artikel door.
  • Print dit artikel.
  • Share on Twitter.
  • Share on linkedIn.
© Ipsos 2014