19 december 2014

Politieke Barometer in detail

2014: aanhoudende spanning kiezer-kabinet

In de laatste Ipsos Politieke Barometer van dit jaar kunnen we terugkijken op een bewogen politiek jaar. Zo is het kabinet gestraft (bij de twee verkiezingen van 2014) en geprezen (voor het optreden na de ramp van MH17).

Kijken we naar het verschil in achterban in het begin en aan het eind van het jaar voor het kabinet, dan zien we vrijwel geen verschil. De VVD begon het jaar met 28 zetels en sluit het af met 27 zetels; de PvdA was aan het begin van het jaar goed voor 18 zetels en nu voor 15 zetels.

Bij de oppositiepartijen zien we dezelfde mate van consistentie. De enige partij die er op vooruit gegaan is, is D66. De sociaalliberalen startten 2014 met 22 zetels en staan deze week op 27 zetels.

Kijken we naar de cijfers die kiezers op dit moment geven voor de individuele ministers van dit kabinet, dan valt op dat juist alle VVD-ministers een onvoldoende krijgen van de kiezer. Alleen Hennis-Plasschaert, minister van Defensie, weet met een 5,8 het hoofd net boven water te houden. Minister-president Rutte scoort een 5,3.

PvdA-ministers doen het iets beter. Kiezers blijven redelijk te spreken over Dijsselbloem (6,2) en Asscher (5,9). Dit wekt de suggestie dat de prestaties van de ministers niet leiden tot een grotere steun voor de betreffende partij. Ploumen en Plasterk (beiden een 5,2) weten minder te imponeren.

De fractieleider van de sociaaldemocraten doet het bij de kiezer aanzienlijk slechter dan de ministers. De achterban die Samsom bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen had, geeft hem voor de derde keer in twee maanden een onvoldoende (5). Hij is de enige fractieleider in de Tweede Kamer die hiermee 2015 moet aftrappen.
 Tweede KamerWeek 49
4 dec '14
Week 51
18 dec '14
 %zetels%zetels%zetels
VVD26.64118.62917.827
PvdA24.83810.11510.315
PVV10.11516.52516.125
SP9.71511.01711.818
CDA8.51311.41710.916
D668.01216.02517.427
CU3.153.354.06
GL2.344.063.96
SGP2.132.842.74
PvdD1.923.853.14
50Plus1.921.521.62
 100%150100%150100%150
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1191 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 16 december 2014 tot en met donderdag 18 december 2014.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1191 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, December 16, 2014 up to and including Thursday, December 18, 2014.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

  • Stuur dit artikel door.
  • Print dit artikel.
  • Share on Twitter.
  • Share on linkedIn.
© Ipsos 2014