17 oktober 2014

Politieke Barometer in detail

Kiezer niet bezig met provinciale politiek

Na een onstuimig verkiezingsjaar 2014, zijn kiezers (nog) niet bezig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten die volgend jaar op het programma staan. Een half jaar voordat de stembussen weer openen, is 14 procent van de Nederlanders op de hoogte van het feit dat deze verkiezingen volgend jaar plaatsvinden.

Daarnaast geeft 5 procent van de Nederlanders aan zich sterk te interesseren voor de provinciale politiek. Dit staat in contrast met de interesse die Nederlanders hebben voor de landelijke politiek. 24 procent geeft aan sterk geďnteresseerd te zijn in landelijke politieke onderwerpen.

De beperkte belangstelling voor dergelijke verkiezingen is echter geen ongebruikelijk verschijnsel in de politiek. Nederlanders interesseren zich nu eenmaal meer voor de landelijke politiek dan voor politieke gebeurtenissen op andere bestuursniveaus, zoals Gemeenteraads-, Europese Parlements-, en Provinciale Statenverkiezingen. Deze verkiezingen worden daarom ook wel ‘second order-elections’ genoemd.

Als we kijken naar de verschuivingen in de landelijke voorkeur, zien we dat de SP in een maand tijd 5 zetels heeft verloren. In de Ipsos Politieke Barometer van 2 weken geleden kwam al naar voren dat Roemer er iets minder goed op stond bij de kiezer. Het lijkt erop alsof de partij al enige tijd moeite heeft zich te onderscheiden en niet weet te profiteren van de misstappen van haar voornaamste concurrent, de PvdA.
 Tweede KamerWeek 39
25 sep '14
Week 41
9 okt '14
 %zetels%zetels%zetels
VVD26.64121.03220.432
PvdA24.8389.91511.417
PVV10.11516.52516.025
SP9.71511.8189.815
CDA8.5139.7159.615
D668.01215.52415.924
CU3.153.964.67
GL2.343.553.65
SGP2.132.532.53
PvdD1.923.353.14
50Plus1.921.922.13
 100%150100%150100%150
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 989 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 7 oktober 2014 tot en met donderdag 9 oktober 2014.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 989 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, October 7, 2014 up to and including Thursday, October 9, 2014.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

  • Stuur dit artikel door.
  • Print dit artikel.
  • Share on Twitter.
  • Share on linkedIn.
© Ipsos 2014