25 juli 2014

Politieke Barometer in detail

D66 lachende derde in politiek seizoen 2013/2014

Met de traditionele zomerbarbecue luiden de leden van de Tweede Kamer deze week het zomerreces in. Het kabinet met de VVD en de PvdA heeft, ondanks een voortzetting van de afname aan draagvlak bij de kiezer, de twintig-maanden-streep gehaald.

In de Ipsos Politieke Barometer zijn de regeringspartijen het afgelopen politieke seizoen twaalf zetels kwijtgeraakt. Daarmee hebben zij de daling van 22 zetels in het voorgaande politieke seizoen niet kunnen afremmen. Een jaar na de verkiezingen stonden de VVD en de PvdA samen op 54 zetels, terwijl zij bij de verkiezingen van 2012 een meerderheid van 76 zetels wisten te behalen. Als er nu verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer kunnen de partijen op 42 zetels rekenen.

Anderzijds hebben de oppositiepartijen het afgelopen jaar goede zaken gedaan. Met name D66 (+10 zetels) kan terugkijken op een electoraal succesvol jaar. SP steeg ten opzichte van juli vorig jaar vijf zetels.

De PVV heeft, gezien de trend in de Ipsos Politieke Barometer, een zeer turbulent jaar gekend. Met 29 zetels in september 2013 leek de PVV op koers om de grootste te worden, maar de partij van Wilders moet het nu doen met zes zetels minder.

Ook voor 50Plus is het geen gunstig jaar geworden. De partij kon bij aanvang van het vorige zomerreces nog rekenen op 10 zetels, maar gooide door interne onrust roet in eigen eten. In twee jaar is de partij twee keer gewisseld van lijsttrekker en heeft het acht zetels ingeleverd.
 Tweede KamerWeek 25
19 jun '14
Week 27
3 jul '14
 %zetels%zetels%zetels
VVD26.64118.72918.027
PvdA24.8389.0149.915
PVV10.11515.42314.923
SP9.71512.92013.120
CDA8.51310.91611.718
D668.01216.92617.627
CU3.154.163.75
GL2.344.673.96
SGP2.132.532.64
PvdD1.923.453.04
50Plus1.920.811.21
 100%150100%150100%150
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1064 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 1 juli 2014 tot en met donderdag 3 juli 2014.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1064 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, July 1, 2014 up to and including Thursday, July 3, 2014.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

  • Stuur dit artikel door.
  • Print dit artikel.
  • Share on Twitter.
  • Share on linkedIn.
© Ipsos 2014