24 april 2014

Politieke Barometer in detail

Verdeeldheid over Europa in aanloop naar verkiezingen

Europa is nog een maand verwijderd van de Europese Parlementsverkiezingen. In de Ipsos Politieke Barometer van deze week blijkt dat de Nederlandse partijen nog alle zeilen bij moeten zetten om de interesse van de burger te wekken voor de Europese politiek. Bijna 9 op de 10 kiezers geven nu aan maar een matige of helemaal geen belangstelling te hebben. Dit is lager dan de interesse voor de gemeentepolitiek een maand voor de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 19 maart.

Niet alle kiezers voelen zich dan ook even verbonden met Europa. Vooral PVV-kiezers zeggen zich geen Europeaan te voelen. Kiezers die zich aanzienlijk meer associŽren met Europa zijn GroenLinks-, D66- en PvdA-kiezers.

Opvallend is dat kiezers die zich meer Europeaan voelen zich optimistischer uitlaten over de invloed van de eurocrisis op de Nederlandse economie. GroenLinks- en D66-kiezers menen dat de crisis op dit moment wel over zijn hoogtepunt heen is, terwijl PVV-kiezers aanzienlijk pessimistischer zijn. Voor bijna 3 op de 4 PVV-kiezers is het effect van de eurocrisis op de Nederlandse economie nog steeds zichtbaar.

Op landelijk niveau verandert er in deze Politieke Barometer weinig in de achterban van partijen ten opzichte van de vorige peiling. D66 lijkt stevig in het zadel te zitten met het oog op de begrotingsonderhandelingen. Morgen presenteert Ipsos hoe kiezers tegen die onderhandelingen aankijken.
 Tweede KamerWeek 14
3 apr '14
Week 16
17 apr '14
 %zetels%zetels%zetels
VVD26.64117.22617.026
PvdA24.8389.0149.514
PVV10.11516.72615.424
SP9.71510.91611.918
CDA8.5139.71511.117
D668.01218.52819.129
CU3.154.064.16
GL2.343.353.35
SGP2.133.142.94
PvdD1.922.642.43
50Plus1.924.262.74
 100%150100%150100%150
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1029 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 15 april 2014 tot en met donderdag 17 april 2014.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1029 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, April 15, 2014 up to and including Thursday, April 17, 2014.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

  • Stuur dit artikel door.
  • Print dit artikel.
  • Share on Twitter.
  • Share on linkedIn.
© Ipsos 2014