24 oktober 2014

Politieke Barometer in detail

Kiezer iets minder somber over Europese economie

Ten opzichte van driekwart jaar geleden vinden iets meer Nederlandse kiezers dat het de goede kant opgaat met de Europese Unie. Toch vinden 2 op de 3 Nederlandse kiezers dat de Europese economie zich in een crisis bevindt. Dat blijkt uit de Ipsos Politieke Barometer van deze week onder 1.004 stemgerechtigde Nederlanders. Aanleiding van het onderzoek waren de tegenvallende cijfers op de Europese beurzen.

Een meerderheid van de kiezers die vinden dat het nog steeds slecht gaat met de Europese economie, is ervan overtuigd dat de problemen met de euro niet binnen 3 jaar over zijn.

Het vertrouwen in de Europese Unie is dan ook erg broos. Op een schaal van 1 tot en met 10* komt het gemiddelde vertrouwen van de kiezer op een 5.

Daarnaast vroegen we kiezers de fractieleiders een rapportcijfer te geven voor hun huidige optreden. Daaruit blijkt dat het vertrouwen in Krol naar een schamele 3,6 is gezakt. Dat is een punt minder dan de vorige meting een maand geleden. Daarmee is Krol op dit moment de minst gewaardeerde fractieleider. Jong of oud: Krol heeft in elke leeftijdsgroep waardering verloren.

De verschuivingen van de partijenten opzichte van 2 weken geleden, zoals de daling van 3 zetels van de VVD, blijven binnen de statistische afwijkingsmarge.

* 1 staat voor heel weinig vertrouwen en 10 voor heel veel vertrouwen.
 Tweede KamerWeek 41
9 okt '14
Week 43
23 okt '14
 %zetels%zetels%zetels
VVD26.64120.43218.629
PvdA24.83811.41710.917
PVV10.11516.02517.427
SP9.7159.8159.314
CDA8.5139.61510.015
D668.01215.92417.026
CU3.154.674.16
GL2.343.654.16
SGP2.132.532.53
PvdD1.923.143.55
50Plus1.922.131.62
 100%150100%150100%150
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 992 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 21 oktober 2014 tot en met donderdag 23 oktober 2014.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 992 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, October 21, 2014 up to and including Thursday, October 23, 2014.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

  • Stuur dit artikel door.
  • Print dit artikel.
  • Share on Twitter.
  • Share on linkedIn.
© Ipsos 2014