25 januari 2012

Kiezersverkeer tussen SP en PVV

Wie zijn de mensen die zowel sympathie hebben voor de SP als de PVV?

In het laatste kwartaal van 2011 maakte 7% van de SP-kiezers een overstap naar de PVV. Hiermee was de PVV de partij waaraan de SP het meest verloor. 5% maakte een tegenovergestelde beweging, van de PVV naar de SP. Alleen aan de VVD verloor de PVV meer kiezers, namelijk 7%.

 

Maar wie zijn die mensen die zowel sympathie hebben voor een uitgesproken linkse, als een uitgesproken rechtse partij? Ipsos Synovate zocht het in opdracht van Nieuwsuur uit op basis van een analyse over politieke barometergevens van 2011.

 

Steeds meer kiezers hebben zowel sympathie voor de SP als de PVV. In het laatste kwartaal van 2011 kwamen voor 7% van de kiezers beide partijen in aanmerking om op te stemmen. Voor 24% van de kiezers komt de PVV is aanmerking maar de SP niet, en voor 25% de SP wel maar de PVV niet. Voor 44% van de kiezers komt geen van beide partijen in aanmerking. Zoals hieronder schematisch is weergegeven.

 

  

We kijken specifiek naar de mensen voor wie zowel de SP als de PVV in aanmerking komt om op te stemmen. Wie zijn deze mensen en waarin verschillen ze van de mensen bij wie alleen de PVV of de SP voor hun stem in aanmerking komt?

  

Mensen voor wie zowel SP als PVV in aanmerking komen, zijn relatief vaak laagopgeleid en vrouw. Mensen bij wie wel PVV maar SP niet in aanmerking komt, zijn relatief vaak man en laagopgeleid. Mensen bij wie de SP wel maar de PVV niet in aanmerking komt, zijn relatief vaak vrouw en hoogopgeleid.

 

 

Tabel: Profiel geslacht, opleiding en leeftijd

 

Partijen die in aanmerking komen om op te stemmen

 

PVV wel SP niet

Zowel SP als PVV

SP wel PVV niet

Alle kiezers

Man

54%

44%

46%

49%

Vrouw

46%

56%

54%

51%

t/m 34 jaar

29%

32%

28%

31%

35 t/m 49 jaar

33%

30%

27%

29%

50 jaar en ouder

38%

38%

44%

40%

Laag opgeleid

39%

39%

27%

31%

Middelbaar opgeleid

44%

49%

43%

41%

Hoog opgeleid

17%

12%

30%

28%

 

Daarnaast komen mensen voor wie zowel de SP als de PVV in aanmerking komt relatief vaak uit het zuiden. Mensen bij wie wel de PVV maar niet de SP in aanmerking komt, wonen relatief vaak in het westen. Mensen bij wie de SP wel maar de PVV niet in aanmerking komt, wonen relatief vaak in het noorden.

 

Tabel: Profiel regio

 

Partijen die in aanmerking komen om op te stemmen

 

PVV wel SP niet

Zowel SP als PVV

SP wel PVV niet

Alle kiezers

3 Grote gemeenten

11%

10%

10%

11%

Westen, rest

32%

25%

25%

29%

Noorden

8%

11%

15%

10%

Oosten

19%

21%

22%

21%

Zuiden

26%

28%

25%

24%

Randgemeenten

4%

4%

4%

4%

 

Maar het grootste verschil vinden we in de links-rechts positionering. Mensen voor wie zowel de PVV als de SP in aanmerking komt om op te stemmen, positioneren zich over het algemeen in het midden. Mensen bij wie wel de PVV maar niet de SP in aanmerking komt, plaatsen zichzelf over het algemeen aan de rechterkant van het politieke spectrum. Mensen bij wie de SP wel maar de PVV niet in aanmerking komt, plaatsen zichzelf links.

 

Tabel: Profiel links-rechtspositionering

 

Partijen die in aanmerking komen om op te stemmen

 

PVV wel SP niet

Zowel SP als PVV

SP wel PVV niet

Alle kiezers

zeer links

1%

2%

15%

6%

links

3%

11%

43%

19%

midden

38%

62%

37%

47%

rechts

42%

22%

5%

23%

zeer rechts

16%

2%

%

6%

 

Onder de mensen voor wie zowel de PVV als de SP in aanmerking komt, scoort Roemer met een 6,8 hoger dan Wilders.

 

Tabel: Rapportcijfer Wilders en Roemer

 

Partijen die in aanmerking komen om op te stemmen

 

PVV wel SP niet

Zowel SP als PVV

SP wel PVV niet

Alle kiezers

Geert Wilders

7.1

6.5

3.4

4.9

Emile Roemer

5.6

6.8

7.3

6.5

 

Ten slotte maakt de onderstaande tabel inzichtelijk, dat bij veel PVV-kiezers (17%) ook de SP in aanmerking komt om op te stemmen. De VVD is echter afgezien van de PVV zelf de partij die het vaakst in aanmerking komt om op te stemmen onder PVV’ers. Onder SP’ers komt de PvdA, GroenLinks en D66 nog altijd eerder in aanmerking om op te stemmen dan de PVV.

  

Tabel: Partijen die in aanmerking komen onder PVV- en SP-kiezers

 

PVV-kiezers

SP-kiezers

VVD komt in aanmerking

40%

11%

PvdA komt in aanmerking

13%

43%

PVV komt in aanmerking

100%

14%

CDA komt in aanmerking

14%

7%

SP komt in aanmerking

17%

100%

D66 komt in aanmerking

7%

30%

GroenLinks komt in aanmerking

5%

36%

CU komt in aanmerking

3%

4%

SGP komt in aanmerking

3%

1%

PvdD komt in aanmerking

14%

13%

50plus komt in aanmerking

15%

12%

 

Samenvattend

Voor ongeveer 7% van het hele electoraat komt zowel de PVV als de SP serieus in aanmerking om op te stemmen. Wat zijn dit voor mensen, lijken ze meer op de SP-aanhang of meer op de PVV-aanhang?

 

Waarop lijken de kiezers die beide partijen overwegen het meest?

Geslacht

SP-aanhang (meer vrouwen)

Leeftijd

Jonger dan beide

Opleiding

PVV-aanhang (lager)

Links-rechts

Precies er tussenin (PVV rechts, SP links)

Lijsttrekker

Roemer hoger dan Wilders


  • Stuur dit artikel door.
  • Print dit artikel.
  • Share on Twitter.
  • Share on linkedIn.
© Ipsos 2012,2014