Optimaliseren medewerkerbetrokkenheid

Organisaties veranderen in hoog tempo. De relatie tussen de werkgever en de werknemer verandert mee. Het meegaan met deze verandering vraagt om een vernieuwde HR aanpak. Het kenmerk van een succesvolle organisatie is het vermogen om te begrijpen, te anticiperen en zich aan te passen aan de nieuwe regels. Visie en strategie zijn niet voldoende, het gaat om het creëren van betrokkenheid. Betrokken medewerkers zijn noodzakelijk om te kunnen veranderen en zo je organisatie een stapje verder te brengen. Wat leeft er onder medewerkers? Hoe is de relatie tot de organisatie, het management en de functie die men uitvoert? Wat zijn de belangrijke thema’s en waar is verbetering nodig en mogelijk?

"Begrijp je medewerkers en signaleer knelpunten"

Ipsos helpt je bij het begrijpen van je medewerkers, het signaleren van knelpunten en het opdoen van input voor actie-planning. Wij meten indicatoren die ertoe doen. Ook heeft Ipsos de beschikking over een unieke benchmark (RED*) om de resultaten van jouw bedrijf te vergelijken met relevante branches in relevante landen. Hiermee kunnen we zien welke veranderingen noodzakelijk zijn om aan de top te blijven. Terugkoppeling van de resultaten en opvolging door middel van acties is cruciaal bij medewerkeronderzoek: niets doen kan zorgen voor cynisme en zelfs afbreuk van de betrokkenheid. Workshops en action planning tools zorgen ervoor dat resultaten daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Ipsos ondersteunt je in het ontdekken van wat nodig is om medewerkers te betrekken en betrokken te houden.

*Representative Employee Data

Ipsos Nederland artikel delen via social media