Facial coding: de sleutel tot effectief gebruik van emoties in audio-visuele communicatie

Emoties richten onze aandacht, versterken ons geheugen en beïnvloeden ons gedrag. Zonder emotie geen aandacht, oppervlakkige herinnering en geen gedragsverandering. Daarom is het gericht oproepen van de juiste emoties essentieel voor effectieve communicatie.

Facial Coding maakt het mogelijk om de emoties die een audiovisuele boodschap oproept real-time te meten via een gewone webcam. Met Facial Coding registreren we:

  • de (onbewuste) emotionele reacties,
  • de mate van ‘engagement’ en aandacht,
  • de manier waarop aandacht en emoties zich ontwikkelen gedurende de boodschap.

Dit maakt deze methode uitermate geschikt voor het testen van communicatie-uitingen, maar ook content van TV programma’s of online video formats. 

Hoe werkt facial coding?

Ons gezicht drukt continu emoties uit, vaak zonder dat we daarvan bewust zijn en zonder dat we er controle over hebben. Als reactie op een visuele stimuli vindt in de hersenen een emotionele respons plaats. Dit leidt tot (minieme) veranderingen in gezichtsexpressies. Met facial coding kunnen we via de webcam, met behulp van geavanceerde software, deze (onbewuste) micro-expressies geautomatiseerd herkennen en classificeren. 

Naast het meten van de 6 basisemoties (anger, disgust, fear, happiness, sadness, surprise) wordt uit de intensiteit van de emoties ook de mate van arousal bij het zien van een filmpje afgeleid. 

De resultaten worden weergegeven in een emotional respons dashboard. Dit dashboard toont per seconde welke emoties worden opgeroepen en hoe de emoties en de aandacht gedurende de uiting veranderen.

Concreet levert dit inzicht op in:

  • De emoties die een uiting per scene oproept.
  • De ideale flow van de commercial of TV format. Wat is bijvoorbeeld het perfecte moment om het merk te introduceren in de commercial? Welke delen kunnen eventueel weggelaten worden. 
  • Mogelijke ‘zap’-momenten.  
  • Waarom bepaalde scènes wel of juist niet werken werken.
  • Welke delen aangescherpt moeten worden, zodat de commercial of de content van het TV-programma of online video format effectiever wordt.

Op basis van de resultaten, de doelstellingen van de uiting en benchmarks vanuit onze database wordt bepaald hoe de uiting (nog) beter gebruik kan maken van emoties om een zo groot mogelijk effect te hebben. 

Ipsos Nederland artikel delen via social media