Volumepotentieel vroegtijdig voorspellen

Om je innovatiebudget effectief te besteden is het van belang al in een vroegtijdig stadium inzicht te krijgen in de volumepotentie van je idee of concept. Op die manier kun je het beschikbare budget besteden aan innovaties die voldoende volumepotentie hebben en kun je innovaties die dit niet hebben in een vroegtijdig stadium stopzetten.

"Al in de ideeën- of conceptfase inzicht in het volumepotentieel"

Wij zorgen ervoor dat je al in de ideeën- of conceptfase inzicht krijgt in het volumepotentieel van een innovatie. We laten dit afhangen van diverse factoren. We kijken bijvoorbeeld of je innovatie voldoende inspeelt op relevante consumentenbehoeften, of deze gunstig geprijsd en concurrerend genoeg is en of het zich voldoende onderscheidt van bestaande producten. Ook houden we rekening met de kenmerken van de categorie.
We doen dit aan de hand van ons Innovation Performance Framework, een gevalideerd voorspelmodel dat het potentieel van een innovatie bepaalt in alle fasen van het innovatieproces.

Ipsos Nederland artikel delen via social media