Laatste peiling

Politieke Barometer Actuele Peiling

Barometer van de week

Zetelverdeling Laatste twee peilingen

Draagvlak Regering

40

van 150
zetels

(150 zetels in Tweede Kamer)

Rapportcijfer regering

5.3

Op 10-punt schaal

PVV dicht gat met VVD Door Jeroen Kester

Politieke Barometer Week 47 - 24 november 2016

In de Politieke Barometer van deze week zien we dat de PVV richting de VVD kruipt. Het leek de partij van Wilders het afgelopen kwartaal iets minder voor de wind te gaan, maar de PVV kan nu rekenen op 26 zetels. Een maand geleden waren dat er 22.

De PVV komt daarmee weer op gelijke hoogte met de VVD, die momenteel goed is voor 28 zetels. Het veldwerk van deze meting vond plaats in de week waarin Wilders zijn slotpleidooi hield in het proces dat tegen hem is aangespannen.

De winst van de PVV is met name te danken aan partijtrouwe PVV-kiezers uit 2012. Die hebben de partij weer gevonden na een uitstap. Van de grote partijen is de PVV tevens de partij met verreweg de grootste groep partijtrouwe kiezers: 87% van de kiezers bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen zou nu weer op de PVV stemmen. Ter vergelijking: 26% van de PvdA-kiezers uit 2012 zou nu weer op de PvdA stemmen. De PvdA heeft daarmee de minst loyale kiezersgroep.

Voor de andere partijen zien we ten opzichte van twee weken geleden kleine verschillen die binnen de foutmarge blijven.

* De zetel bij Andere partijen (AP) is voor DENK


Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1051 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 22 november 2016 tot en met donderdag 24 november 2016.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.


This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1051 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, November 22, 2016 up to and including Thursday, November 24, 2016.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

Ipsos Nederland artikel delen via social media