Laatste peiling

Politieke Barometer Actuele Peiling

Barometer van de week

Zetelverdeling Laatste twee peilingen

Draagvlak Regering

39

van 150
zetels

(150 zetels in Tweede Kamer)

Rapportcijfer regering

5.2

Op 10-punt schaal

Sinds maanden gat tussen VVD en PVV; vier keer Prinsjesdag met Rutte II Door Aad van der Veen

Politieke Barometer Week 37 - 16 september 2016

In de laatste Ipsos Politieke Barometer voor Prinsjesdag 2016 zien we dat de VVD een redelijk gat slaat met de PVV en daarmee de grootste partij van Nederland is. Wanneer we kijken naar de lange termijntrend is het voor het eerst sinds februari dat de twee partijen een dergelijke afstand nemen van elkaar. Destijds was dat in het voordeel van de PVV.

Met de verkiezingen van maart volgend jaar in het vooruitzicht viert het tweede kabinet Rutte voor de laatste keer Prinsjesdag in deze samenstelling. De regeringspartijen, VVD en PvdA, kunnen momenteel rekenen op 39 zetels: de helft van wat zij samen kregen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Ten opzichte van de stand vlak voor de vorige edities van Prinsjesdag tijdens Rutte II is dat beeld opvallend stabiel gebleven. Voor Prinsjesdag 2013, nog geen jaar na de start van het kabinet, stonden de partijen gezamenlijk op 43 zetels. In 2014 en 2015 zat daar geen beweging in: respectievelijk 44 en 43 zetels.

Bij andere partijen zien we wel opvallende trends in de afgelopen jaren. Zo deed 50PLUS het met 11 zetels relatief goed voor Prinsjesdag 2013, viel het in de jaren daarop wat terug en kan het nu weer op wat meer draagvlak rekenen.

D66 deed het ten opzichte van de verkiezingsuitslag structureel goed, maar kende het vlak voor Prinsjesdag 2014 een hoogtepunt met 26 zetels. Het afgelopen jaar blijft de partij constant op circa 20 zetels. Tot slot staat GroenLinks er deze Prinsjesdag een stuk beter voor dan bij andere edities. De progressieve partij is van 3 zetels bij Prinsjesdag 2013 ver gekomen en groeit sindsdien geleidelijk.


Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1049 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 13 september 2016 tot en met donderdag 15 september 2016.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.


This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1049 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, September 13, 2016 up to and including Thursday, September 15, 2016.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

Ipsos Nederland artikel delen via social media