Laatste peiling

Politieke Barometer Actuele Peiling

Barometer van de week

Zetelverdeling Laatste twee peilingen

Draagvlak Regering

40

van 150
zetels

(150 zetels in Tweede Kamer)

Rapportcijfer regering

5.2

Op 10-punt schaal

Wisselend effect op bekendmaking lijsttrekkers tot nu toe Door Jeroen Kester

Politieke Barometer Week 21 - 27 mei 2016

De landelijke verkiezingen van maart volgend jaar naderen en partijen hebben de eerste voorbereidingen getroffen. Zo hebben enkele partijen hun lijsttrekkers reeds bekendgemaakt. Tot nu toe maakten D66, GroenLinks en de ChristenUnie bekend dat de huidige fractieleiders in de Tweede Kamer de kar zullen trekken.

In de Politieke Barometer zien we tot nu toe een wisselend effect in de nasleep van die bekendmakingen. D66 steeg geleidelijk drie zetels na de bekenmaking van Pechtold als lijsttrekker eind januari, maar verloor er weer evenveel in de afgelopen zes weken. Ook bij GroenLinks zagen we een matige stijging van twee à drie zetels nadat de partij Klaver tot lijsttrekker verkoos. De groei stagneert deze week; GroenLinks kan nu rekenen op 10 zetels. Bij de ChristenUnie vond er geen zichtbaar effect plaats na de verkiezing van Segers tot lijsttrekker en blijft de partij al enige tijd stabiel.

De komende maanden zullen de overige partijen hun lijsttrekkers naar voren schuiven. Het valt te bezien welke partijen daarvan kunnen profiteren en of zij dat kunnen vasthouden. Deze trends per partij kunt u volgen via de trend-pagina op onze website.Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1063 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 24 mei 2016 tot en met donderdag 26 mei 2016.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.


This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1063 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, May 24, 2016 up to and including Thursday, May 26, 2016.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

Ipsos Nederland artikel delen via social media