Laatste peiling

Politieke Barometer Actuele Peiling

Barometer van de week

Zetelverdeling Laatste twee peilingen

Draagvlak Regering

38

van 150
zetels

(150 zetels in Tweede Kamer)

Rapportcijfer regering

5.7

Op 10-punt schaal

VVD neemt afstand van andere partijen Door Jeroen Kester

Politieke Barometer Week 11 - 14 maart 2017

Een dag voor de verkiezingen zien we dat de VVD in de Politieke Barometer een gat slaat met andere partijen. De partij van Rutte komt nu op 29 zetels, terwijl de PVV ten opzichte van vorige week moet inleveren. De partij van Wilders komt deze week uit op 20 zetels.

De gestage groei van het CDA in de afgelopen weken zet tevens door en komt deze week uit op 23 zetels. Ook al ligt het verschil officieel binnen de marges, de christendemocraten lijken net iets voor te liggen op de PVV.

We weten uit ervaring dat er tot op de laatste dag nog zetels kunnen verschuiven. Dit is goed te zien wanneer we naar de stemzekerheid van kiezers vragen. Van de mensen die verwachten te gaan stemmen, lijkt 51% zeker van zijn stem. Zij hebben een unieke voorkeur voor één partij. 39% heeft wel een voorkeur maar geeft aan dat andere partijen ook nog kans maken. 8% verwacht wel te gaan stemmen, maar weet nog echt niet wat. Genoeg twijfel om aan te nemen dat er nog van alles kan veranderen.

Daarnaast is er nog een slotdebat vanavond en zullen media berichten over de laatste campagneactiviteiten van politici. Dit kan impact hebben op de vraag of en wat kiezers morgen zullen stemmen. Op verkiezingsdag van TK2012 gaf 12% van de kiezers aan die dag nog een keuze te hebben gemaakt. De verhoudingen zoals gepresenteerd is gebaseerd op de huidige voorkeur van kiezers. Het is dus geen voorspelling van de verkiezingsuitslag.

Andere partijen: DENK 2 zetels; Forum voor Democratie 1 zetel.


Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1163 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van maandagmiddag 13 maart 2017 tot en met dinsdag 14 maart 2017.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.


This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1163 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Monday afternoon, March 13, 2017 up to and including Tuesday, March 14, 2017.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

Ipsos Nederland artikel delen via social media