Laatste peiling

Politieke Barometer Actuele Peiling

Barometer van de week

Zetelverdeling Laatste twee peilingen

Draagvlak Regering

40

van 150
zetels

(150 zetels in Tweede Kamer)

Rapportcijfer regering

5.2

Op 10-punt schaal

Nederlanders vertrouwen op ‘Bremain’ Door Jeroen Kester

Politieke Barometer Week 25 - 23 juni 2016

Vandaag is het erin of eruit voor Groot-Brittannië. De Britten stemmen vandaag over het aanblijven in of vertrekken uit de Europese Unie. Het grootste deel van de Nederlanders (48%) verwacht dat de Britse kiezer voor een zogeheten ‘Bremain’ stemt. Een fors kleiner deel (26%) denkt dat een ‘Brexit’ aanstaande is en nog eens een kwart kan geen inschatting maken. Het vertrouwen dat de Britten voor het aanblijven in de EU stemmen, is gestegen ten opzichte van een maand geleden. Toen dacht slechts een derde dat.

En dat is maar goed ook, aldus Nederlandse kiezers. Volgens een meerderheid is het beter voor Groot-Brittannië, Nederland en de Europese Unie als geheel dat de Britten in de EU blijven.

Nederlanders zijn zelf niet happig om te stemmen over de positie van Nederland in de Europese Unie. 59% heeft geen behoefte aan een referendum daarover; 41% heeft dat wel. Mocht er toch een referendum worden gehouden, geeft 66% aan vóór het aanblijven van Nederland in de Europese Unie te stemmen.

Dit betekent echter niet dat Nederlanders te spreken zijn over de rol van Nederland in de EU. Ongeveer een kwart wil Nederland in de EU houden, maar de macht van het Europese orgaan terugdringen. Circa 20% wil niets veranderen aan de huidige rol van Nederland en een even groot deel wil meer macht bij de Europese Unie of zelfs naar een centrale Europese overheid. Het overige deel wil Nederland uit de EU of weet het niet.

Veel Nederlandse politici verwachten een domino-effect als de Britten vandaag voor een Brexit stemmen. Een kleine meerderheid van de Nederlanders (54%) deelt dit vermoeden. Slechts 12% denkt dat er geen landen zullen volgen bij een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

Wat betreft de partijvoorkeur van kiezers zien we al enige tijd stabiliteit. Sinds maart dit jaar hebben er zich geen grote verschuivingen voorgedaan. De verschillen ten opzichte van de vorige editie, van twee weken geleden, blijven binnen de marges.Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1090 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 21 juni 2016 tot en met donderdag 23 juni 2016.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.


This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1090 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, June 21, 2016 up to and including Thursday, June 23, 2016.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

Ipsos Nederland artikel delen via social media