Laatste peiling

Politieke Barometer Actuele Peiling

Barometer van de week

Zetelverdeling Laatste twee peilingen

Draagvlak Regering

38

van 150
zetels

(150 zetels in Tweede Kamer)

Rapportcijfer regering

5.4

Op 10-punt schaal

2017: PVV grootste bij TK17, maar waarschijnlijk niet in kabinet Door Jeroen Kester

Politieke Barometer Week 51 - 22 december 2016

In de laatste Politieke Barometer van dit jaar blikken we vooruit op het verkiezingsjaar 2017. De meeste Nederlanders verwachten dat de PVV bij de komende Tweede Kamerverkiezingen de grootste partij wordt en dat er 3 of 4 partijen nodig zijn om een kabinet te vormen. Het is de vraag of de PVV gaat meeregeren. VVD, CDA en D66 maken volgens Nederlanders de meeste kans om in het volgende kabinet te komen.

46% van de Nederlanders denkt dat de PVV de grootste wordt bij de komende verkiezingen. Op ruime afstand volgt de VVD: 17% verwacht dat die partij, net als bij de vorige verkiezingen, de grootste wordt.

Wel zijn mensen die denken dat de PVV de grootste wordt, verdeeld over de vraag of de partij gaat meeregeren. De ene helft denkt van wel; de andere helft van niet.

De meeste Nederlanders verwachten dat er drie of vier partijen nodig zijn om een volgend kabinet te smeden. Mensen die denken dat er drie partijen nodig zijn, verwachten dat de VVD, het CDA en D66 de meeste kans maken om deel te nemen in het volgende kabinet. Bij vier partijen liggen dezelfde partijen voor de hand en sluit GroenLinks aan.

Slechts 7% van de Nederlanders voorziet dat er twee partijen nodig zijn om een volgend kabinet te vormen, zoals het huidige kabinet met de VVD en de PvdA. Opmerkelijk is dat alleen mensen die denken dat er twee partijen nodig zijn voor een meerderheid de PVV zien meeregeren. De verwachte coalitiegenoot van de PVV is de VVD, die al eens eerder samenwerkte.

Kortom, de fragmentatie van het Nederlandse politieke landschap zorgt er waarschijnlijk voor dat de PVV niet zal meeregeren in een volgend kabinet, ook al zou zij de grootste partij worden.

Wanneer we kijken naar de politieke verhoudingen ten opzichte van twee weken geleden valt op dat er (nog) geen ‘Asscher-effect’ is te bespeuren in de trend van de PvdA. De partij van de nieuw verkozen lijsttrekker blijft stabiel ten opzichte van vorige metingen. Verder zien we slechts kleine verschillen die binnen de foutmarge blijven.

* AP: 1 zetel voor DENK


Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 981 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 20 december 2016 tot en met donderdag 22 december 2016.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.


This Poll is based on an online study among a representative random sample of 981 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, December 20, 2016 up to and including Thursday, December 22, 2016.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

Ipsos Nederland artikel delen via social media