Laatste peiling

Politieke Barometer Actuele Peiling

Barometer van de week

Zetelverdeling Laatste twee peilingen

Draagvlak Regering

44

van 150
zetels

(150 zetels in Tweede Kamer)

Rapportcijfer regering

5.6

Op 10-punt schaal

Kiezers verdeeld na mislukte formatiepogingDoor Jeroen Kester

Politieke Barometer Week 20 - 19 mei 2017

Nu de formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is vastgelopen, zijn kiezers verdeeld over welke partijen het nu moeten proberen. Wel zijn zij eensgezind over welke partij in ieder geval niet mag meeregeren: de PVV. Niet verrassend denken PVV-kiezers daar anders over. Dat blijkt uit de Politieke Barometer van deze week.

Het meeste draagvlak is er voor een formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Weliswaar is dat draagvlak minimaal: slechts 18% van de Nederlandse kiezers vindt dat deze partijen het met elkaar moeten proberen. Andere mogelijke constructies hebben nog minder draagvlak.

Interessant is te kijken naar de voorkeur van de achterban van de betrokken partijen. De meeste VVD-kiezers zien na de mislukte poging het liefst de ChristenUnie de plaats van GroenLinks aan de onderhandelingstafel innemen. 35% van deze groep is voor een formatie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ook het grootste deel van de CDA-kiezers, 34%, geeft de voorkeur aan deze combinatie. D66-kiezers zien het liefst dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks de onderhandelingen weer oppakken. Het grootste deel, 36%, van deze groep is daar voorstander van. GroenLinks-kiezers gaan daarin mee.

PVV-leider Wilders riep Rutte deze week meerdere keren op om zijn partij te betrekken bij de volgende formatiegesprekken. Echter geen enkele achterban, behalve die van de PVV, ziet de partij van Wilders graag deelnemen aan een volgend kabinet. Zo vindt 65% van de VVD-kiezers en 59% van de CDA-kiezers een kabinetsdeelname van de PVV onwenselijk. Het draagvlak in de achterban van deze twee voor de hand liggende partijen in een coalitie met de PVV ontbreekt dus. Beide kiezersgroepen zien nog liever linkse partijen als de SP of GroenLinks in een kabinet terugkomen.

Het vastlopen van de formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks heeft nog geen grote electorale gevolgen voor de betrokken partijen. Ten opzichte van twee weken geleden zien we geen verschillen in de steun van deze partijen.

De VVD blijft daarmee ook na de verkiezingen de grootste partij. Ten opzichte van de verkiezingsuitslag valt op dat linkse partijen het moeilijk blijven houden. De SP heeft sinds de verkiezingen, waarbij zij 14 zetels haalde, moeten inleveren. Linkse partijen, de SP, de PvdA en GroenLinks, houden daarmee samen 30 zetels over.

Ipsos Nederland artikel delen via social media