Laatste peiling

Politieke Barometer Actuele Peiling

Barometer van de week

Zetelverdeling Laatste twee peilingen

Draagvlak Regering

41

van 150
zetels

(150 zetels in Tweede Kamer)

Rapportcijfer regering

5.2

Op 10-punt schaal

Aanslagen Parijs zonder effect op partijvoorkeur Door Jeroen Kester

Politieke Barometer Week 47 - 19 november 2015

De aanslagen in Parijs, en de directe nasleep daarvan, zorgen niet voor verschuivingen in het politieke landschap. Het bestaan van IS, vermeende verantwoordelijke voor de aanslagen, houdt een flink deel van de Nederlanders bezig, maar lang niet iedereen is bang voor de extremistische beweging. Dat blijkt uit de Politieke Barometer van onderzoeksbureau Ipsos onder een representatieve steekproef van Nederlandse kiezers, een aantal dagen na de gebeurtenissen.

De PVV, de partij die sinds de toestroom aan vluchtelingen flink groeide, blijft stabiel op 31 zetels. Met de VVD in haar kielzog, blijft de partij van Wilders de grootste partij op dit moment.

Ook de beoordeling van de ministers die na de aanslagen veelvuldig in het nieuws zijn geweest, is stabiel. Kiezers beoordelen premier Rutte, Koenders (minister van Buitenlandse Zaken), Ard van der Steur (minister van Veiligheid & Justitie) en Hennis-Plasschaert (minister van Defensie) respectievelijk met een 5,2, een 5,8, een 5,2 en een 5,9. Dit is onveranderd ten opzichte van twee weken geleden. Het rapportcijfer van het kabinet blijft steken op een 5,2; eveneens in lijn met de voorgaande weken.

Daarnaast vroegen we Nederlandse kiezers naar de gevolgen van het bestaan van IS voor henzelf en voor Nederland. IS blijkt meer mensen bezig te houden dan een jaar geleden. Op dit moment geeft bijna driekwart dit aan, ten opzichte van twee derde een jaar geleden.

Opvallend genoeg is het aantal kiezers dat bang is voor IS gedaald van 51% vorig jaar naar 46% nu. Anderzijds zien meer kiezers negatieve gevolgen voor Nederland. Volgens driekwart van de kiezers zal het bestaan van IS de Nederlandse veiligheid nadelig beïnvloeden (vorig jaar 61%). Ook de economie zal volgens meer kiezers lijden onder het bestaan van IS. Tot slot stemt IS meer kiezers somber over de toekomst van Nederland.


Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1010 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 17 november 2015 tot en met donderdag 19 november 2015.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.


This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1010 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, November 17, 2015 up to and including Thursday, November 19, 2015.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

Ipsos Nederland artikel delen via social media