Laatste peiling

Politieke Barometer Actuele Peiling

Barometer van de week

Zetelverdeling Laatste twee peilingen

Draagvlak Regering

38

van 150
zetels

(150 zetels in Tweede Kamer)

Rapportcijfer regering

5.2

Op 10-punt schaal

Vakantieperiode politiek stabiel, volgende regering minimaal 4 partijen Door Aad van der Veen

Politieke Barometer Week 31 - 5 augustus 2016

Ook deze peiling laat zien dat de partijvoorkeur sinds dit voorjaar erg stabiel is, de schommelingen van peiling tot peiling blijven veelal binnen de statistische marges. Met de verkiezingen in het voorjaar van 2017 in het vooruitzicht roept dit de vraag op wat voor regeringscoalities er na de verkiezingen mogelijk worden.

Natuurlijk kan een spannende verkiezingscampagne de partijverhoudingen nog flink veranderen. Maar als dat niet gebeurt valt op grond van de huidige zetelaantallen al een beetje vooruit te kijken. De PVV zou goed rond de 25 tot 30 zetels kunnen uitkomen. De kans is niet groot dat de PVV genoeg partijen vindt om mee samen te werken. De VVD is dan de grootste; met de volgende partijen in grootte, D66 en CDA, heeft deze combinatie al langere tijd zo’n 65 zetels. Voor de grootste meerderheid van 4 partijen (79 zetels) hebben zij dan de SP nodig, met de PvdA komen ze samen op 77 zetels en met GroenLinks op net 75 zetels. Het lijkt erop dat de volgende regering voor een solide meerderheid eerder uit 5 dan uit 4 partijen zal moeten bestaan.

Het zou voor de grootste partijen weleens verstandig kunnen zijn om elkaar in de komende verkiezingsperiode niet te veel uit te sluiten omdat zij toch tot elkaar veroordeeld zullen zijn in een volgend kabinet.

(Als u zelf ook eens vooruit wilt kijken naar coalitiemogelijkheden, bezoek dan de Politieke Barometer, onderdeel TREND.)
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1093 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 2 augustus 2016 tot en met donderdag 4 augustus 2016.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.


This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1093 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, August 2, 2016 up to and including Thursday, August 4, 2016.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

Ipsos Nederland artikel delen via social media