Laatste peiling

Politieke Barometer Actuele Peiling

Barometer van de week

Zetelverdeling Laatste twee peilingen

Draagvlak Regering

41

van 150
zetels

(150 zetels in Tweede Kamer)

Rapportcijfer regering

5.3

Op 10-punt schaal

Tv-nieuws grootste bereik politiek nieuws – alleen verschuivingen lange termijn Door Jeroen Kester

Politieke Barometer Week 41 - 13 oktober 2016

Als het gaat om politieke gebeurtenissen heeft het journaal het grootste bereik onder Nederlanders. Driekwart krijgt via het nieuws op tv iets mee over politieke gebeurtenissen. Daarnaast krijgt iets meer dan de helft minstens wekelijks iets via internet mee over de politiek. Andere grote informatiebronnen zijn actualiteitenprogramma’s op tv (47%) en de krant (41%). Dat blijkt uit de Politieke Barometer van Ipsos van deze week.

Bij het grootste deel dat via internet iets meekrijgt over de politiek (33%) gaat het om krantensites, blogs en vlogs. 14% van de Nederlanders leest, ziet of hoort minstens iets via Facebook over de politiek en 5% via Twitter. Andere sociale media hebben een minder groot bereik: slechts 1% krijgt iets mee via overige sociale media.

Bij de diverse politieke achterbannen zien we interessante verschillen in politieke informatiebronnen. SP- en GroenLinks-kiezers uit 2012 zien vaker dan andere kiezersgroepen iets op hun Facebook-account voorbijkomen over de politiek. In beide groepen is dit circa 20%. CDA-, D66-kiezers en GroenLinks-kiezers uit 2012 worden daarnaast vaker dan anderen geïnformeerd via actualiteitenprogramma’s. In eerstgenoemde groepen ligt het bereik daarvan tussen de 60 en 65%.

Ten opzichte van twee weken geleden zien we kleine verschillen die binnen de foutmarge blijven. Bij de nieuwe partijen zien we dat DENK deze week rond de zetel uitkomt. Deze zetel is gezien de onzekerheidsmarges echter broos.

Wanneer we langer terugkijken valt op dat GroenLinks langzaam maar zeker doorgroeit. De partij van Klaver komt deze week uit op vijftien zetels, een winst van vijf zetels ten opzichte van de zomer. GroenLinks loopt daarmee in op de SP om de grootste op links te worden. De PVV doet het juist minder goed sinds de zomer en moet het ten opzichte van juli met vijf zetels minder doen.


Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1120 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 11 oktober 2016 tot en met donderdag 13 oktober 2016.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.


This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1120 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, October 11, 2016 up to and including Thursday, October 13, 2016.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

Ipsos Nederland artikel delen via social media