Laatste peiling

Politieke Barometer Actuele Peiling

Barometer van de week

Zetelverdeling Laatste twee peilingen

Draagvlak Regering

41

van 150
zetels

(150 zetels in Tweede Kamer)

Rapportcijfer regering

5.4

Op 10-punt schaal

Partijverhoudingen de laatste stabiele week in? Door Jeroen Kester

Politieke Barometer Week 08 - 23 februari 2017

Nog minder dan drie weken voor de verkiezingen zien we nog steeds geen grote verschuivingen in het kiezerslandschap. Ten opzichte van drie weken geleden stijgt alleen de VVD iets (van 24 naar 28 zetels). Er is geen partij die daar aantoonbaar last van heeft. Dat blijkt uit de Ipsos Politieke Barometer van deze week.

De inspanningen van partijen zorgen zichtbaar nog niet voor opschudding die vaak met een campagne gepaard gaat. Of is dat eigenlijk vrij normaal? Wanneer we kijken naar hetzelfde moment voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 zien we vrijwel hetzelfde beeld. Partijen die het op dat moment goed deden, de VVD en de SP, stonden al enige tijd daarvoor stabiel aan kop. Beide waren drie weken voor de campagne goed voor circa 30 zetels. Twee partijen, de PvdA en de PVV, volgden op enige afstand, op hun beurt weer gevolgd door twee middelgrote partijen: CDA en D66.

Dit was echter de laatste week in de campagne van 2012 waarin sprake was van stabiliteit in het kiezerslandschap. In dat weekend vond het RTL Premiersdebat plaats, waarin Samsom zijn momentum greep en Roemer tegenviel. De week erop steeg de PvdA vier zetels en zakte de SP er drie, waardoor de partijen op gelijke hoogte kwamen. In de weken erop zou deze trend zich voortzetten tot aan de verkiezingsdag toe.

Terug in het nu, drie weken voor de verkiezingen van 2017. Dit zou weleens de laatste rustige week kunnen zijn voordat kiezers echt op stoom komen. De debatten van komend weekend, het Radio 1 Lijsttrekkersdebat van aanstaande vrijdag en het Rode Hoed Debat van aanstaande zondag, kunnen verhoudingen op scherp zetten, zoals in 2012 gebeurde. Ook interessant is welke gevolgen de afwezigheid van Wilders (in beide debatten) en Rutte (in het RTL-debat) heeft voor de krachtsverhoudingen.

Andere partijen: op dit moment krijgen DENK en Forum voor Democratie elk één zetel.


Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1169 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 21 februari 2017 tot en met donderdag 23 februari 2017.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.


This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1169 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, February 21, 2017 up to and including Thursday, February 23, 2017.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

Ipsos Nederland artikel delen via social media