Laatste peiling

Politieke Barometer Actuele Peiling

Barometer van de week

Zetelverdeling Laatste twee peilingen

Draagvlak Regering

39

van 150
zetels

(150 zetels in Tweede Kamer)

Rapportcijfer regering

5.3

Op 10-punt schaal

‘Nexit’-referendum nog minder gewenst na Brexit Door Jeroen Kester

Politieke Barometer Week 27 - 7 juli 2016

Slechts 34% van de Nederlanders wenst op dit moment te stemmen over de positie van Nederland in de Europese Unie. Dit aandeel is gedaald ten opzichte van twee weken geleden, op de dag dat de Britten hetzelfde deden. Toen wilde 41% nog een referendum, eveneens een minderheid.

Precies twee weken geleden stemde een nipte meerderheid van de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie. Zelfs als er in Nederland een vergelijkbaar referendum zou worden gehouden, zegt 71% van de Nederlanders vóór het aanblijven van Nederland in de Europese Unie te zullen stemmen. Twee weken geleden, op de dag dat Groot-Brittannië naar de stembus ging, gaf 66% van de Nederlanders dit aan.

Na de Brexit ging het vooral over de verschillen in stemgedrag tussen leeftijdsgroepen. Jongeren namen het oudere Britten kwalijk dat zij massaal voor een Brexit hadden gestemd, terwijl jongeren de gevolgen van de Brexit langer moeten dragen.

In Nederland blijkt de belangrijkste scheidslijn eerder opleidingsniveau dan leeftijd te zijn. Hoger opgeleiden zijn vaker voor het aanblijven van Nederland in de EU dan lager opgeleiden. Alsnog geeft een meerderheid van de lager opgeleiden - 55% - aan Nederland in de EU te willen houden.

Wat betreft de partijvoorkeur van kiezers blijft er een zekere mate van stabiliteit zichtbaar. De verschillen ten opzichte van de vorige editie, van twee weken geleden, blijven binnen de marges. Daarmee sluit deze meting aan op de maanden van dezelfde verhoudingen die we al sinds maart terugzien.


Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1080 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van dinsdagmiddag 5 juli 2016 tot en met donderdag 7 juli 2016.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.


This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1080 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Tuesday afternoon, July 5, 2016 up to and including Thursday, July 7, 2016.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.

Ipsos Nederland artikel delen via social media