Beter inspelen op de klantbehoefte

Mensen bepalen zelf wat een merk voor hen interessant maakt en hoe ze benaderd willen worden. De kunst is om hier zo goed mogelijk op in te spelen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je merk een relevant onderdeel van iemands leven wordt?

"Wij bieden inzicht in de onderbewuste emotionele drijfveren van mensen"

Mensen zijn geen rationele wezens. Hun keuzes worden in sterke mate beïnvloed door dieperliggende motivaties en behoeften. Wij bieden inzicht in deze onderbewuste emotionele drijfveren van mensen. We laten je zien hoe zij het gedrag van je consument beïnvloeden. Op welke punten sluit je merk wel of juist niet aan op de consument?

Onze inzichten baseren we op kwalitatief en kwantitatief onderzoek gebaseerd op het Censydiam model. Een gevalideerd onderzoeksinstrument dat inzicht geeft in voor merken relevante consumentenmotivaties.

Ipsos Nederland artikel delen via social media