Opinie en beleid

Bij Ipsos overbruggen wij de kloof tussen overheid en burgers met degelijk opinie- en beleidsonderzoek. Wij zijn actief in een breed aantal thema’s in de maatschappij. Wij adviseren op basis van betrouwbaar onderzoek over de verbetering van de (publieke) dienstverlening en effectieve communicatie voor het beïnvloeden van gewenst gedrag van burgers. Door Ipsos uitgevoerd verantwoordingsonderzoek geeft inzicht in de prestaties van jouw organisatie, de bereikte maatschappelijke effecten en de effectiviteit van de gebruikte beleidsinstrumenten.

Ipsos Nederland artikel delen via social media