QuickScan/Actualiteitenscanner

De ActualiteitenScanner is één van onze onderzoeksmanieren waarmee we inzicht geven in de publieke opinie van Nederlanders. Het is een handig instrument voor organisaties die publiciteit willen genereren voor henzelf of voor een bepaald thema. Met de ActualiteitenScanner ben je in staat om net dat beetje extra informatie te verzamelen. Op basis hiervan kun je jouw persberichten meer diepgang geven en je onderscheiden van concurrenten. De ActualiteitenScanner is een multi-cliënt onderzoek onder een representatieve steekproef van 1.000 Nederlanders en loopt eens in de twee weken. Voor een gunstige prijs is het mogelijk enkele vragen mee te laten lopen. We leveren de resultaten zeer snel na de datacollectie op.

Ipsos Nederland artikel delen via social media