Je reputatie versterken

Inzicht hebben in de reputatie van je organisatie is van cruciaal belang voor een succesvolle bedrijfsvoering. Een goede reputatie doet klanten immers beslissen om met je in zee te gaan. Misschien nog wel belangrijker (en tevens moeilijker) is het om deze goede reputatie te behouden. Ook is het belangrijk om tijdig in te kunnen grijpen als er een deuk in de reputatie optreedt tijdens crisissituaties en hier op de juiste manier mee om te gaan.

"Sterke organisaties worden gecreëerd door te werken aan vertrouwen."

Vertrouwen is het sleutelwoord voor reputatie
Ipsos is van mening dat organisaties vertrouwen moeten opbouwen om hun reputatie te kunnen versterken. Het opbouwen van vertrouwen zorgt ervoor dat stakeholders eerder betrokken zijn bij je organisatie, zullen luisteren naar jouw kant van het verhaal in tijden van crises en het leidt tot meer resultaat van marketing inspanningen. Het opbouwen van vertrouwen helpt je bovendien om goede medewerkers aan te trekken, geloofwaardig te spreken over kwesties die van belang zijn en risico‘s te beperken.

Werken aan vertrouwen en dus je reputatie
Maar hoe kun je nu daadwerkelijk aan dit vertrouwen werken? Het Ipsos Reputatie Model achterhaalt welke factoren het meest van invloed zijn op het vertrouwen en dus je reputatie. We bekijken de reputatie van je organisatie vanuit alle relevante invalshoeken: de drivers van vertrouwen, de invloed van externe factoren en de effectiviteit van communicatie.
Wij brengen de reputatie van je organisatie in kaart en geven concrete aanbevelingen hoe je deze kunt verbeteren. Centraal in het reputatie onderzoek staan aanbevelingen voor de communicatiestrategie.

Crisiscommunicatie
Wanneer je een goed beeld hebt van hoe je reputatie is opgebouwd, kun je beter inspelen op crisissituaties. Je weet op welke manier je met de situatie om moet gaan en hoe je de verschillende doelgroepen moet benaderen. Op deze manier blijft de schade van een crisis beperkt.
Wij helpen je graag om op de juiste manier te reageren tijdens een crisissituatie. Door middel van een snel crisisonderzoek krijg je zicht op het effect van de crisis op je reputatie en adviseren wij je over hoe je het beste kunt handelen om verdere reputatieschade te voorkomen.

Ipsos biedt drie varianten van reputatie onderzoek aan, waarbinnen elke variant uiteraard maatwerk wordt geleverd:

Totaalpakket
Uitgebreid overzicht van de drie invalshoeken uit het model onder alle relevante stakeholders, om een totaal beeld van je reputatie te krijgen en actiepunten op te stellen t.a.v. het versterken van je reputatie.

Beknopt overzicht
Zoom in op een bepaalde invalshoek om snel zicht te hebben op (een deel) van de reputatie van je organisatie.

Crisiscommunicatie
Spoedonderzoek (al mogelijk binnen een paar dagen) naar de invloed van een crisissituatie op de reputatie van je organisatie.

Onderzoeksoplossingen en –technieken

  • ‘Groene’ initiatieven /MVO; wat levert het eigenlijk op?
  • Communicatie bij een crisis

Ipsos Nederland artikel delen via social media